Nobelus 2 coming soon
450lägenheter
  • Ort: Campus Flemingsberg, Stockholm
  • Status: Planerat
  • Färdigt: 2024
  • Typ: Studentbostäder

Med sina många studenter från hela världen är Campus Flemingsberg som en enda stor smältdegel för nya idéer. Snart kan du bo i någon av våra 450 nya studentlägenheter i ett stort, sammanhållet campusområde.

Hey visitor! We’re happy you’re here! Just so you know, we use cookies to enhance your experience of our site.