Kosterhavet
113lägenheter
  • Ort: Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
  • Status: Inflyttat
  • Färdigt: 2016
  • Typ: Studentbostäder

I Kosterhavet kan du leva så miljövänligt att du nästan skulle kallas hippie. Poncho eller dräktjacka – oavsett vilket kan du vara en del av det cirkulära tänket.

Hey visitor! We’re happy you’re here! Just so you know, we use cookies to enhance your experience of our site.