Colonia-växtvägg
374lägenheter
  • Ort: Campus Valla, Linköping
  • Status: Inflyttat
  • Färdigt: 2021
  • Typ: Studentbostäder och ungdomsbostäder

Vill du bo litet? Eller lyxa till det med något större? Bland någon av de 374 studentlägenheterna, i något av de sju husen i Colonia 2 finns en lya för dig.

Hey visitor! We’re happy you’re here! Just so you know, we use cookies to enhance your experience of our site.