Nobelus I
433lägenheter
  • Ort: Campus Flemingsberg, Stockholm
  • Status: Inflyttat
  • Färdigt: 2018
  • Typ: Student- och forskarbostäder

Nära fem högskolor, ett universitetssjukhus och ett växande företagskluster. Oavsett om du är tenor eller tekniker kommer en studentlägenhet i Nobelus att passa dig fint.

Hey visitor! We’re happy you’re here! Just so you know, we use cookies to enhance your experience of our site.