KTH students only
103lägenheter
  • Ort: KTH Campus, Stockholm
  • Status: Inflyttat
  • Färdigt: 2017
  • Typ: Studentbostäder

Det här är studentboendet för alla lyckostar som studerar vid KTH. Med 10 000 heltidsstudenter, finns goda möjligheter att hitta både nya vänner och kollegor från hela världen.

Hey visitor! We’re happy you’re here! Just so you know, we use cookies to enhance your experience of our site.